Dotacje

Firma „Pacon” Drukarnia i Producent Opakowań – Mazij Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy dla „Pacon” Drukarnia i Producent Opakowań – Mazij Spółka Jawna

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowanym efektem będzie utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 30.10.2020

Wartość projektu: 237 342,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 237 342,51 PLN

dotacje